ស្មានតែប្តីនិយាយលេង ចុងក្រោយយំខ្សោះខ្លួន ក្រោយមួយបប្រិចភ្នែកសោះ ទាំងប្តី និងកូនស្រីទាំងបី ស្លា ប់អស់គ្មានសល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែល ​ឪពុក​និង​កូនសរុប​៤​នាក់​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រទះ​ឃើញ​ស្លា ប់​នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​ជួល​ ខណៈ​ប្រពន្ធ​ចេញ​ទៅ​ធ្វើការ​រោងចក្រ​ ដែល​គេ​សង្ស័យ​ ឪពុក​ច្រ បាច់​​ក មុននឹង​ស​ ម្លា ប់​ខ្លួន​ជាក្រោយ​ ដែលករណី​នេះ​កើតឡើង​នៅ​ចំណុច​បន្ទប់​ជួល​គ្មាន​លេខ​ ផ្លូវ​លេខ​១០១៣​ ភូមិ​ឧកញ៉ា​វាំង​ សង្កាត់​ភ្នំពេញ​ថ្មី​ ខណ្ឌ​សែន​សុខ​ បង្ក​ការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​នៅ​វេលា​ម៉ោង​២១​និង​៣០​នាទី​ ថ្ងៃ​ទី​២៦​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០២០​ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​យោងតាមការឱ្យដឹងពីសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា ក្មេងស្រីទី១​ឈ្មោះ​ ជុំ​ ម៉េ​ង​ជូ​ ភេទ​ស្រី​ អាយុ​១៦​ឆ្នាំ​ ស្នាក់​នៅ​បន្ទប់​កើតហេតុ​ខាងលើ​ ជា​កូនស្រី​ទី​១​ ក្មេងស្រី​ទី​២​ឈ្មោះ​ ជុំ​ ម៉េ​ង​ចិន​ ភេទ​ស្រី​ អាយុ​៥​ឆ្នាំ​ ស្នាក់​នៅ​បន្ទប់​កើតហេតុ​ខាងលើ​ ជា​កូនស្រី​ទី​២​ ក្មេងស្រី​ទី​៣​ឈ្មោះ​ ជុំ​ ម៉េ​ង​ចៀន​ ភេទ​ស្រី​ អាយុ​៤​ឆ្នាំ​ ស្នាក់​នៅ​បន្ទប់​ជួល​កើតហេតុ​ខាងលើ​ ជា​កូនស្រី​ពៅ​ ស្លាប់​ដោយ​ច្របាច់​.​ក​។​ បុរស​ទី​៤​ឈ្មោះ​ ជា​ សុខ​ជុំ​ ភេទ​ប្រុស​ អាយុ​៤០​ឆ្នាំ​ ទីលំនៅ​ភូមិ​គោក​គង់​កណ្តាល​ ឃុំ​គោក​គង់​លិច​ ស្រុក​ក​ញ្ជៀ​ច​ ខេត្តព្រៃវែង​ ស្នាក់​នៅ​បន្ទប់​កើតហេតុ​ខាងលើ​ ត្រូវជា​ឪពុក​បង្កើត​ក្មេង​ស្រី​ទាំង​៣​នាក់​ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​សេចក្តីរាយការណ៍​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ តាម​ការ​បំភ្លឺ​ពី​ឈ្មោះ​ ឌឹ​ប​ សុខ​នាថ​ ភេទ​ស្រី​ អាយុ​៣៨​ឆ្នាំ​ ជា​ប្រពន្ធ​ និង​ម្តាយបង្កើត​ជន​រង​គ្រោះ​បានអោយ​ដឹង​ថា​ ប្តី​នាង​ខ្ញុំ​ធ្លាប់​បាន​និយាយ​ប្រាប់​នាង​ខ្ញុំ​ថា​ នឹង​ស ម្លា ប់​កូនស្រី​ចោល​អោយ​អស់​ តែ​ខ្ញុំ​មិន​ចាប់អារម្មណ៍​ស្មាន​តែ​គាត់​និយាយ​លេង​ ។​ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៦​ សីហា​ ២០២០​ នាង​ខ្ញុំ​បាន​ចេញ​ទៅ​ធ្វើការ​នៅ​រោងចក្រ​ ឯ​ប្តី​នាង​ខ្ញុំ​បាន​ចេញ​ទៅ​រត់​កង​បីដូច​សព្វដង​ ។​

 

​ស្ត្រី​ជា​ប្រពន្ធ​បន្ត​ថា​ នៅ​ម៉ោង​ដឹង​កើតហេតុ​ខាងលើ​ នាង​ខ្ញុំ​បាន​មក​ដល់​បន្ទប់​ជួល​ឃើញ​កង់​បី​ប្តី​នៅ​មុខ​បន្ទប់​ ហើយ​ទ្វារ​បន្ទប់​បិទ​ដាក់​ថ្ពក់​សោរ​ពី​ក្នុង​ នាង​ខ្ញុំ​ក៏​បាន​ស្រែកហៅ​កូនស្រី​ទាំង​៣​នាក់​ តែ​មិន​មាន​សំឡេង​តប​ នាង​ខ្ញុំ​ក៏​បាន​ស្រែកហៅ​ប្តី​តែ​នៅ​តែ​មិន​មាន​សំឡេង​តប​ទៀត​ នាង​ខ្ញុំ​ក៏​បាន​រុញ​ទ្វារ​ខ្លាំងៗ​រហូត​របើក​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ឃើញ​ប្តី​នាង​ខ្ញុំ​ច ង​.​ក​ ដោយ​ក្រមា​ជាប់​នឹង​ចម្រឹង​បង្គាន់​ដៃ​ឡៅតឿ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាង​ខ្ញុំ​ក៏​បាន​ស្រែកហៅ​ប្អូនថ្លៃ​ឈ្មោះ​ ជា​ ស្រី​នាង​ ដែល​នៅ​ជាប់​បន្ទប់​រួច​បាន​យក​កន្ត្រៃ​មក​កាត់​ខ្សែ​ទម្លាក់​ប្តី​ចុះ​មក​ក្រោម​ទើប​ដឹង​ថា​ប្តី​នាង​ខ្ញុំ​ស្លា ប់​បាត់​ហើយ​ រួច​នាង​ខ្ញុំ​បាន​មើលទៅ​លើ​ពូក​ឃើញ​កូនស្រី​២​នាក់​ឈ្មោះ​ ម៉េ​ង​ចិន​ និង​ម៉េ​ង​ចៀន​ ដេក​នៅ​លើ​ពូក​នាង​ខ្ញុំ​ក៏​បាន​ទៅ​អង្រួន​ទើប​ដឹង​ថា​ស្លា ប់​ រួច​នាង​ខ្ញុំ​បាន​ឡើង​ទៅ​លើ​ឡៅតឿ​ ឃើញ​កូនស្រី​នាង​ ឈ្មោះ​ ម៉េ​ង​ជូ​ ដេក​ផ្ងារ​នាង​ខ្ញុំ​ក៏​បាន​ទៅ​អង្រួន​ទើប​ដឹង​ថា​កូនស្រី​នាង​ខ្ញុំ​ និង​ប្តី​ស្លា ប់​អស់ហើយ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​តាម​ការ​បំភ្លឺ​ពី​ឈ្មោះ​ ជា​ ស្រី​នាង​ ភេទ​ស្រី​ អាយុ​២៦​ឆ្នាំ​ បានអោយ​ដឹង​ថា​ នៅ​មុន​ពេល​កើតហេតុ​ខ្ញុំ​ឃើញ​បងប្រុស​ខ្ញុំ​ជិះ​កង់​បី​ចេញចូលៗ​បន្ទប់​ជួល​ធម្មតា​,​ ហើយ​នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​២៦​ សីហា​ ២០២០​ នាង​ឮ​សំឡេង​ក្មួយ​ស្រី​នាង​ឈ្មោះ​ ម៉េ​ង​ចិន​ និង​ម៉េ​ង​ចៀន​ ប្រលែង​គ្នា​សើច​ធម្មតា​ ។​ បន្តិច​ក្រោយមក​ ក៏​លែង​លឺ​រហូត​ដល់​ម៉ោង​ដឹង​កើតហេតុ​ខាងលើ​ បងថ្លៃ​ខ្ញុំ​បាន​មក​ពី​ធ្វើការ​រួច​លឺ​សំលេង​គាត់​ស្រែកហៅ​កូនស្រី​គាត់​ទាំង​៣​នាក់​ និង​ប្តី​គាត់​អោយ​បើកទ្វារ​បន្ទប់​រួច​ក៏​លឺ​សំលេង​រុញ​ទ្វារ​គ្រាំ​ង​ បន្តិច​ក្រោយមក​បងថ្លៃ​ខ្ញុំ​បាន​ស្រែក​ផ្អើ​រ​ឆោឡោ​ នាង​ខ្ញុំ​ក៏​ស្ទុះ​ទៅ​មើល​ ឃើញ​បងប្រុស​នាង​ខ្ញុំ​ ច ងក​ ហើយ​ពួក​ខ្ញុំ​ក៏​បាន​កាត់​ខ្សែចំនង​ទំលាក់​ចុះ​មក​ក្រោម​តែ​ស្លា ប់​បាត់​ហើយ​ ៕

Add Comment

%d bloggers like this: